Factsheet_750x750-1

Factsheet

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 (afdeling Meppel/Hoogeveen/Steenwijk) wil onderwijs bieden aan iedere leerling en dat onderwijs moet passen bij wat de leerling kan.Deel één van de opdracht was het in kaart brengen van het werkgeb ...