Factsheet

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 (afdeling Meppel/Hoogeveen/Steenwijk) wil onderwijs bieden aan iedere leerling en dat onderwijs moet passen bij wat de leerling kan.

Deel één van de opdracht was het in kaart brengen van het werkgebied en de locaties van de vestigingen. Deel twee was het ontwerpen van de factsheet, met slechts de kleuren van het logo en ruwe gegevens als houvast en input. Voor correcte grafieken en diagrammen heb ik gebruik gemaakt van Excel. Tot slot heb ik de kaart en de factsheet naar dezelfde stijl toegebracht.

Comments are closed.